Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

παρουσίαση


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉΣ ΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ
ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΥΤΗΡΙΟ
11 ΜΑΙΟΥ 2016


Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

παρουσίαση


                                                             
                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ