Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012
           "Χρησιμοποίησε το χρόνο σου, γιατί είναι ανεκτίμητος, καθώς η αιωνιότητα. Το χθες δεν ξανάρχεται, το αύριο δεν είναι σίγουρο, μόνο το σήμερα είναι δικό σου, κι αν χρονοτριβείς, το χάνεις κι αυτό. Κι αυτή η απώλεια είναι ανεπανόρθωτη".

                                                                                                ΟΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΝ


Η φωτογραφία ελήφθει από Καίτη Λιανού-Ιωαννίδου.